Nápověda:Jak editovat stránku

Z ŽvB
Přejít na: navigace, hledání

UO a ŽvB POJMY

Protože děláme hru především pro hráče, kteří nikdy nehráli Ultimu Online a neznají tak určité specifické pojmy, snažíme se těmto neznámým pojmům vyhýbat a používat srozumitelná pojmenování.

 • gump = okno/tabulka
 • target = zaměřovač
 • targetnou = zaměřit
 • kontainer = nádoba
 • journal = deník
 • paperdoll = obrázek postavy
 • doubleklik/ 2x klik = dvojklik - lépe se to čte


Struktura

Protože jsou jednotlivé předměty a funkce úzce provázané, snažíme se při jejich popisování vyhýbat popisování jiných funkcí tak, aby se předešlo duplicitám.

Například u sešitu je zbytečné popisovat jak se píše perem, když je to již popsané u pera samotného, na které stejně vede ze sešitu odkaz. Ušetříte si tak nejen zbytečné psaní, ale hráčům ušetříte i čtení jedné a té samé věci.

Používejte kategorie a propojujte články.


Základy

Nahoře na stránce, kterou chcete upravit nebo doplnit, klikněte na záložku editovat (případně odkaz Editovat stránku). Zdrojový text stránky se vám objeví v editačním okně s nadpisem Editace stránky (název příslušné stránky), kde ho můžete upravit. Když skončíte s úpravami, klikněte na Ukázat náhled, zkontrolujte, jak budou vaše změny vypadat, případně opravte zjištěné chyby a teprve potom klikněte na Uložit změny. Obzvláště noví Wikipedisté jsou DŮRAZNĚ ŽÁDÁNI, aby se naučili náhled používat a neukládali několikrát po sobě s minutovými odstupy novou, jen trochu pozměněnou verzi: zaplňuje to přehled Poslední změny i historii článku, snižuje jejich užitečnost, zatěžuje server i obtěžuje další wikipedisty. Nebo aspoň u dalších změn zatrhněte políčko "Tato změna je malá editace", aby se daly odfiltrovat. Před uložením změn také URČITĚ vyplňte Shrnutí editace, jehož políčko najdete pod hlavním oknem, ve kterém upravujete text článku.

Pokud na Wikipedii editujete články, doporučujeme, abyste při pohybu po Wikipedii nepoužívali v prohlížeči tlačítko „Zpět“. Mohlo by stát, že začnete editovat některou ze starších verzí vámi dříve vytvořených nebo editovaných stránek.

Při psaní článku dodržujte tyto zásady:

Patří k etice Wikipedie nemazat relevantní informace, vhodné je pouze přidávat a doplňovat. Pokud se vám nelíbí původní text (zejména v otázce pojetí a sporné faktografie), je dobré se s autorem textu dohodnout o změně, popřípadě ho informovat o Vaší změně a důvodech, které k ní vedly (toto se ovšem netýká oprav jednoduchých a zjevných faktických chyb, gramatických chyb a zjevných stylistických nedostatků, které se běžně provádí jen se stručným komentářem ve shrnutí editace).

  Pište vždy od levého okraje (jinak se text neobjeví správně,
jak vidíte na této větě).
Pokud chcete, aby text byl odsazen, ale ukázal se správně, napište ho v okně odleva, ale nejdříve dejte dvojtečku. Po uzavření okna dvojtečka zmizí a text se odsadí.

Mezi odstavci nechávejte prázdný řádek, jinak se odstavce slijí dohromady.

Pokud chcete text tučně zvýraznit, dejte před i za text tři apostrofy. Apostrof ' má kód 39 (levou rukou stisknete tlačítko ALT a pravou vyťukáte na číselné klávesnici 39 - po uvolnění tlačítka ALT se apostrof objeví, znak apostrofu také dostanete při současném stisku pravé klávesy Alt a zpětného lomítka).

'''tučně'''

Pokud chcete text zvýraznit kurzívou, dejte dva apostrofy.

''kurzívou''

Slova, která mají nebo by měla mít v encyklopedii svůj článek, dejte do dvojitých hranatých závorek. Levá hranatá závorka [ má kód 91 - též Ctrl+Alt+F, pravá hranatá závorka ] má kód 93 - též Ctrl+Alt+G).

Na počítačích vybavených operačním systémem Windows a s rozložením kláves QWERTY dostanete hranaté závorky také při současném stisku pravé klávesy Alt a klávesy ú respektive ).

[[Evropa]]

Pokud chcete v textu zvýraznit jako heslo nějaké slovo v jiném pádu než prvním, napíšete slovo nejdříve v základním tvaru a po kolmé čárce (kód 124 - též Ctrl+Alt+W) ve tvaru skloňovaném, např.:

[[Evropa|Evropou]]

V textu se pak objeví skloňovaný tvar Evropou, avšak klikatelný odkaz povede na heslo v základním tvaru (Evropa).

Pozor: pokud jde jen o připojení koncovky ke tvaru prvního pádu (např. tramvaj - tramvajemi), stačí připsat koncovku za odkaz, takto:

[[tramvaj]]emi

V textu se pak objeví skloňovaný tvar tramvajemi, ale odkaz povede na správné heslo v 1. pádě.

Tabulka wiki příkazů

Jak to bude vypadat Co napíšete

Začněte oddíl takto:


== Nový oddíl ==

=== Pododdíl ===

==== Pod-pododdíl ====

Jeden nový řádek nemá žádný vliv na vzhled. Může tedy být používán k oddělení vět uvnitř odstavce. Podle některých Wikipedistů to pomáhá editaci a zlepšuje funkci rozdíl.

Ale prázdný řádek začne nový odstavec.

Jeden [[nový řádek]]
nemá žádný vliv na vzhled.
Může tedy být používán k oddělení
vět uvnitř odstavce.
Podle některých Wikipedistů to pomáhá
editaci a zlepšuje funkci ''rozdíl''.

Ale prázdný řádek
začne nový odstavec.

Ukončit řádek lze i takto:
aniž byste začali nový odstavec.

Ukončit řádek lze i takto:<br />
aniž byste začali nový odstavec.
 • Seznamy se píší snadno:
  • začněte každý nový řádek hvězdičkou
   • více hvězdiček znamená nižší úroveň
* Seznamy se píší snadno:
** začněte každý nový řádek hvězdičkou
*** více hvězdiček znamená nižší úroveň

 1. Číslované seznamy jsou také dobré
  1. velmi organisované
  2. jednoduché k následování
# Číslované seznamy jsou také dobré
## velmi organisované
## jednoduché k následování
 • Seznamy můžete dokonce mísit
  1. a vnořovat je
   • jako tento
* Seznamy můžete dokonce mísit
*# a vnořovat je
*#* jako tento
Definition list 
jednoduchý seznam definic
název položky 
popis položky

nebo můžete mít více názvů s jedním popisem

Spojené státy americké
United States of America
USA
stát v Severní Americe

nebo můžete mít jeden název s více popisy

Země
planeta
stát
půda
; Definition list : jednoduchý seznam definic
; název položky : popis položky

nebo můžete mít více názvů s jedním popisem

; Spojené státy americké
; United States of America
; USA
: stát v Severní Americe

nebo můžete mít jeden název s více popisy

; Země
: planeta
: stát
: půda
Dvojtečka odsazuje řádek nebo odstavec.

Ruční nový řádek začíná nový odstavec.

 • Toto je primárně určeno pro odsazení citátů, ale užívá se také pro diskuse na diskusních stranách.
: Dvojtečka odsazuje řádek nebo odstavec.
Ruční nový řádek začíná nový odstavec.
 POKUD řádek začíná mezerou TAK
bude naformátován přesně,
jak byl napsán;
písmem s pevnou šířkou;
řádky nebudou zalamovány;
KONEC PODMÍNKY
toto je užitečné na:
* kopírování předformátovaného textu;
* popisy algoritmů;
* zdrojové kódy programů;
* [[ASCII umění]] a
chemické struktury;

Varování: Pokud takto napíšete příliš dlouhý řádek, způsobíte, že celá stránka bude široká a tedy méně čitelná, zvláště pro lidi, kteří používají nižší rozlišení. Nikdy nezačínejte obyčejné řádky mezerami.

 POKUD řádek začíná mezerou TAK
bude naformátován přesně,
jak byl napsán;
písmem s pevnou šířkou;
řádky nebudou zalamovány;
KONEC PODMÍNKY
toto je užitečné na:
* kopírování předformátovaného textu;
* popisy algoritmů;
* zdrojové kódy programů;
* [[ASCII umění]] a
chemické struktury;
Vycentrovaný text.
<center>Vycentrovaný text.</center>
Vodorovná oddělovací čára:

toto je nad ní


a toto pod ní.

Nejvíce je užitečná pro oddělování větví na diskusních stránkách.

[[Vodorovná oddělovací čára]]:
toto je nad ní
----
a toto pod ní. 

Odkazy a obrázky

Jak to bude vypadat Co napíšete
V Praze je veřejná doprava.
 • První písmeno cíle je automaticky velké.
 • Vnitřní mezery jsou automaticky nahrazeny podtržítky (napsání podtržítka má stejný účinek jako napsání mezery, ale není doporučeno).

Takže odkaz nahoře vede na http://cs.wikipedia.org/wiki/Veřejná_doprava, což je článek s názvem "Veřejná doprava".

V Praze je [[veřejná doprava]].
Dějiny českých zemí

je příklad odkazu na jméno oddílu, vizte == nadpisy == nahoře. Odkazy na neexistující oddíly fungují; je s nimi zacházeno jako s odkazy na začátek stránky.

Pokud chcete odkazovat na jiné oddíly než nadpisy, je potřeba v textu definovat kotvy [1] (HTML ekvivalent <a name="link here">)

[[Dějiny českých zemí#Československo]]

.

Tentýž cíl, ale odlišný název: odpovědi.

(Toto je odkaz se svislítkem.)

Tentýž cíl, ale odlišný název:
[[Wikipedie:Často kladené otázky|odpovědi]].
Koncovky se začlení dovnitř odkazu: editace, geny
Koncovky se začlení dovnitř odkazu:
[[edit]]ace, [[gen]]y
Automaticky ukrýt obsah závorky: říše.

Automaticky ukrýt jmenný prostor: Wikipedie:Pod lípou|Pod lípou.

Server vyplní příslušnou část po rovné čárce (|), když uložíte stránku. Až příště otevřete editační okénko, uvidíte rozšířený odkaz se svislítkem. Náhled interpretuje zkrácenou formu správně, ale nedoplňuje ji, pokud jste ještě v editačním okénku; rozšířenou versi uvidíte až po definitivním uložení při příští editaci. Totéž se týká následující možnosti.

Automaticky ukrýt obsah závorky:
[[říše (biologie)|]].
Automaticky ukrýt jmenný prostor:
[[Wikipedie:Pod lípou|]].
Když vkládáte komentář na diskusní stránku, měli byste ho podepsat. Můžete tak učinit pomocí 3 vlnovek; to zobrazí Vaše uživatelské jméno:
Mars

nebo raději 4; to zobrazí Vaše uživatelské jméno a datum a čas:

Uživatel:Mars 08:10 5. 11. 2004 (SEČ)
Když vkládáte komentář na diskusní stránku,
měli byste ho podepsat. Můžete tak učinit
pomocí 3 vlnovek; to zobrazí
Vaše uživatelské jméno:
: ~~~
nebo raději 4; to zobrazí
Vaše uživatelské jméno a datum a čas:
: ~~~~
Počasí v Praze je stránka, která dosud neexistuje.
 • Můžete ji vytvořit kliknutím na odkaz.
 • Pro vytvoření nové stránky:
  1. Vytvořte odkaz na ni na nějaké jiné stránce.
  2. Uložte tu stránku.
  3. Klikněte na odkaz, který jste právě vytvořili. Nová stránka se otevře k editaci.
 • Po vytvoření stránky vyhledejte její název a ujistěte se, že jiné stránky na ni odkazují správně.
[[Počasí v Praze]] je stránka,
která dosud neexistuje.
Nápověda:Jak editovat stránku

je tato stránka.

Odkazy na sebe se objeví jako tučný text, když si článek prohlížíte.

[[Nápověda:Jak editovat stránku]]
je tato stránka.

Přesměrování názvu jednoho článku na druhý provedete vložením podobného textu na první řádek.

 • Pomněte, že můžete přesměrovávat i na sekce (kapitolky). #REDIRECT [[Spojené státy americké#Historie]] přesměruje na stránku Spojené státy americké, na kapitolku o historii.
#REDIRECT [[Spojené státy americké]]

Odkaz na článek o stejném tématu v jiném jazyce (pro rámeček v jiných jazycích) učiníte takto:[[jazykový kód:Název]]. Nezáleží na tom, kam při editování tyto odkazy napíšete, protože se z textu článku vyjmou, ale doporučuje se umisťovat je na konec editačního okénka.

Pokud chcete na článek v jiném jazyku odkázat v rámci článku, přidejte na začátek dvojtečku, např. :fr:Aide.

[[fr:Aide]]
[[:fr:Aide]]
Externí odkaz: Nupedia

Toto je nepojmenovaný odkaz: [2]

Toto je čistý URL: http://www.nupedia.com

Externí odkaz:
[http://www.nupedia.com Nupedia]
Toto je nepojmenovaný odkaz:
[http://www.nupedia.com]
Toto je čistý URL: http://www.nupedia.com 
Nebo prostě uveďte URL: http://www.nupedia.com.
 • URL smí obsahovat pouze tyto znaky: A-Z a-z 0-9 ._\/~%-+&#?!=()@ \x80-\xFF. Pokud URL obsahuje odlišný znak, měl by být konvertován; například ^ musí být napsán jako %5E (příslušný kód najdete v ASCII).
Nebo prostě uveďte URL:
http://www.nupedia.com.
Obrázek: Kategorie: Jazyk
 • Mohou být použity jen obrázky, které byly nahrány do Wikipedie. Pro nahrání obrázků použijte načíst soubor. Již nahrané obrázky najdete na Seznam načtených souborů.
 • Důrazně se doporučuje vyplňovat alternativní text, používaný, když se obrázek nenahraje, v textových prohlížečích, nebo když je text čten.
Obrázek: [[Soubor:jazyk.jpg]]

nebo s alternativním textem

[[Soubor:jazyk.jpg|Kategorie: Jazyk]]

nebo plovoucí na pravé straně stránky a s popiskem.

[[Soubor:jazyk.jpg|right|Kategorie: Jazyk]]

nebo plovoucí na pravé straně stránky a bez popisku.

[[Soubor:jazyk.jpg|right|]]

Všimněte si zvláštní | za slovem right. To slouží k tomu, aby obrázek ploval na pravé straně stránky a ne aby alternativní text byl "right".

Kliknutím na nahraný obrázek zobrazíte stránku s popisem, na niž můžete také odkázat přímo: Soubor:Jazyk.jpg


[[Soubor:jazyk.jpg]]

K zahrnutí odkazů na neobrazové nahrávky, jako jsou třeba zvuky, nebo pro obrázky, které se zobrazí jako odkaz místo vykreslení na stránce, použijte odkaz "media".

Zvuk

jazyk[[media:Sg_mrob.ogg|Zvuk]]

[[media:Tornado.jpg|Obrázek tornáda]]

K odkazům na knihy můžete použít odkazy ISBN.

ISBN 0123456789X

ISBN 0123456789X
Na "Odkazuje sem" a "Odkazuje sem" může být odkázáno takto:

Speciální:Whatlinkshere/Wikipedie:Jak editovat stránku a Speciální:Recentchangeslinked/Wikipedie:Jak editovat stránku

[[Speciální:Whatlinkshere/Wikipedie:Jak editovat stránku]] a [[Speciální:Recentchangeslinked/Wikipedie:Jak editovat stránku]]
Na kategorii, v textu se odkazuje (obdobně jako na obrázky či na jinou jazykovou verzi) pomocí dvojtečky:

Kategorie:Kategorie
Pokud by úvodní dvojtečka nebyla uvedena, byl by článek zařazen do příslušné kategorie. Takto je na ní pouze vytvořen odkaz.

[[Kategorie:Kategorie]]

Formátování znaků

Jak to bude vypadat Co napíšete

Zdůraznit, silně, velice silně.

 • Jedná se o dvojí nebo trojí apostrofy, nikoliv uvozovky.
 • Všimněte si, že v téměř všech prohlížečích se zobrazí jako kursiva a tučné písmo; ze sémantických důvodů je lepší používat tagy <i> a <b> v matematických vzorcích.
''Zdůraznit'', '''silně''', '''''velice silně'''''.
Písmo psacího stroje pro technické termíny.
 • Ze sémantických důvodů by místo toho měl být používán , pokud píšete počítačové programy.
Písmo psacího stroje pro <tt>technické termíny</tt>.
Můžete použít malý text pro popisky.
Můžete použít <small>malý text</small> pro popisky.

Můžete škrtnout smazaný materiál a podtrhnout nový material.

Škrtání a podtrhávání v jiných než výše uvedených případech.

Můžete <del>škrtnout smazaný materiál</del>
a <ins>podtrhnout nový material</ins>.

<s>Škrtání</s> a <u>podtrhávání</u> v jiných
než výše uvedených případech.

Přehlásky a akcenty:
è é ê ë ì í

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿè é ê ë ì í

&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring;
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve;
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute;
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc;
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;

Interpunkce:
¿ ¡ § ¶
† ‡ • – —
‹ › « »
‘ ’ “ ”


&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &ndash; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;

Komerční symboly:
™ © ® ¢ € ¥
£ ¤

&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen;
&pound; &curren;
Dolní index: x2
Horní index: x2 nebo x²
 • Druhá metoda horního indexu se nedá používat pro obecné indexy vyjma dvojky, ev. trojky, ale tam, kde je možná, je vhodnější (např. u jednotek měření), protože pro většinu prohlížečů je tak snadnější formátovat řádky.

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

O2

1 ha = 1 E4 m²

Dolní index: x<sub>2</sub>
Horní index: x<sup>2</sup> nebo x²

ε<sub>0</sub> =
8.85 × 10<sup>−12</sup>
C² / J m.


[[kyslík|O<sub>2</sub>]]


1 [[ha]] = [[1 E4 m²]]

Řecké znaky:

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta;
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi;
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Matematické znaky:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr;
x2   ≥   0.
 • K odmezerování používejte nezalomitelné mezery -  .
 •   také zabrání konci řádku uprostřed textu, což je ve vzorcích užitečné.
<i>x</i><sup>2</sup>  ≥  0.

Komplikované vzorce:
  <math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

 
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

Potlačení interpretace příkazů:
Odkaz → (<i>na</i>) [[Wikipedie:Často kladené otázky]]

 • Používáno k zobrazení doslovných dat, která by jinak měla speciální význam.
 • Potlačuje interpretaci všech značek zdrojového jazyka MediaWiki včetně těch, které vypadají jako značky HTML.
 • Nepotlačuje interpretaci HTML znakových entity.
 • Ke zobrazení zdrojového kódu HTML entit jako je nutno psát &rarr;
<nowiki>Odkaz → (<i>na</i>) 
[[Wikipedie:Často kladené otázky]]</nowiki>

Komentář ke zdrojovému textu stránky:
nezobrazí se ani ve zdrojovém kódu HTML stránky, pouze při editaci

 • Používán na poznámky pro budoucí editory.
<!-- komentujete zde -->

Umístění obsahu

Podle současného stavu příkazů wiki čtyři a více nadpisů (sekcí) zapnou automatické generování tabulky obsahu před prvním nadpisem (tj. po úvodním textu). Vložením <code>__NOTOC__ kamkoliv do článku tabulku obsahu vypnete. Tuto akci však provádějte s rozmyslem a jen pokud si jste naprosto jisti tím, co a proč to děláte! Naopak vložením __TOC__ můžete umístit obsah na vámi zvolené místo, případně vynutit zobrazení obsahu u měnšího počtu sekcí (nedoporučuje se u krátkých článků). Můžete také použít kompaktní alternativu obsahu (např. v abecedních seznamech) pomocí šablony {{SHORTTOC}} (příklady použití).

Vypnutí tlačítka pro editaci

Příkaz __NOEDITSECTION__ vypne generování odkazu pro editaci jednotlivých sekcí, které se jinak automaticky vytváří u každého nadpisu.

Tabulky

Jsou dva způsoby, jak navrhnout tabulku:

 • pomocí jazyka wiki (vizte Nápověda:Tabulky)
 • pomocí obvyklých HTML elementů:<table>, <tr>, <td> nebo <th>.